Restauracja, noclegi
Przybrodzin 62-430 Powidz
tel: 600 992 822, 600 927 407
Restauracja i pensjonat nad jeziorem
Zapraszamy na pyszny posiłek
Imprezy okolicznościowe
Wesela, chrzciny, komunie...
Noclegi, pokoje...
Zapraszamy                                           

PHUP POLDROB2 BIUREX

ul. Żnińska 2

62-200 Gniezno

Przybrodzin 231

62-430 Powidz

tel. 600-99-28-22

rpiecyk@op.pl

                                                                            

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego z dnia ............. Nr ........................

.


                                                           Formularz  ofertowy

 

Nazwa wykonawcy .....................................................................................................................

 

Siedziba wykonawcy ...................................................................................................................

 

Tel. / Fax .....................................................................................................................................

 

NIP ..............................................................................................................................................

 

REGON .......................................................................................................................................

 

 

Do PHUP POLDROB2 BIUREX, Przybrodzin 231, 62-430 Powidz

 

 

 

W związku z zapytaniem z dnia..................... r. na ......................................................oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie .............. za łączną kwotę....................... zł netto,        plus podatek VAT ..........%, tj. .................................. zł. Razem .................................. zł brutto;

słownie : ...............................................................................................................................

 

 

 

                                                                             

                                                                             

                                                                                                                                             Pieczęć firmy

                                                                                                                                                                     imię i nazwisko oraz podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

                                         
© 2011 Nad Jeziorem  |  Przybrodzin, jezioro powidzkie
Projekt & cms: www.zstudio.pl