Restauracja, noclegi
Przybrodzin 62-430 Powidz
tel: 600 992 822, 600 927 407
Restauracja i pensjonat nad jeziorem
Zapraszamy na pyszny posiłek
Imprezy okolicznościowe
Wesela, chrzciny, komunie...
Noclegi, pokoje...
Zapraszamy                                                PHUP POLDROB2 BIUREX

ul. Żnińska 2

62-200 Gniezno

Przybrodzin 231

62-430 Powidz

tel. 600-99-28-22

rpiecyk@op.pl

                                                                                                                                                            Przybrodzin, 01.03.2017

                           

 

                                                                                              ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający:

PHUP POLDROB2 BIUREX ul. Żnińska 2 62-200 Gniezno, oddział Przybrodzin 231, 62-430 Powidz, NIP 784-000-45-87


Zwracamy się z zapytaniem ofertowym na: zakup zasłon do pokoi..

.

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 

Oznaczenie sprawy: ZO/2017/3.

I.

Zamówienie obejmuje:

a) Zakup zasłon  do pokoi w ilości 69 szt.

 

II.

Termin i sposób składania ofert :

a) Oferta musi zostać złożona na wzorze stanowiącym Załącznik 1 do Zapytania ofertowego.

Oferty złożone w innej formie, po terminie lub niekompletne nie będą podlegały ocenie.

 

b)Oferty należy przesyłać e-mailem na adres rpiecyk@op.pl bądź dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Pensjonat nad Jeziorem Przybrodzin 231 62-430 Powidz

(decyduje data wpływu).

 

c)Zawartość oferty :wypełniony formularz ofertowy

.

d)Termin zgłoszenia do 14.03.2017

 

III.

Zamawiający dokona wyboru oferty według kryterium cenowego z najniższą zaproponowaną przez oferenta ceną.

 

IV.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich Oferentów telefonicznie.

.

V.

Do kontaktów z wykonawcami upoważniony  jest Pan Ryszard Piecyk tel. 600-99-28-22

 

Lista załączników:

a) formularz ofertowy  - Załącznik nr 1

/

 

                                                                                               Ryszard Piecyk

                                                                                                    właściciel

© 2011 Nad Jeziorem  |  Przybrodzin, jezioro powidzkie
Projekt & cms: www.zstudio.pl