INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Data 15 marca 2017 r.

P.H.U.P. POLDROB BIUREX Ryszard Piecyk

adres:

Województwo Wielkopolskie, Powiat Słupecki, Gmina Powidz

Przybrodzin 231, 62-430 Powidz

NIP: 784-000-45-87

tel. 600992822, email: rpiecyk@op.pl
Dane identyfikacyjne oferenta

W związku z postępowaniem ofertowym realizowanym przez P.H.U.P. POLDROB BIUREX Ryszard Piecyk informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostarczenie stołów i krzeseł wybrana została oferta MEBLE MOSKAŁA Sławomir Moskała z ceną  67 650 zł brutto.

……………………………………………………….

          Czytelny podpis ( imię i nazwisko) osoby sporządzającej Informację
   (BENEFICJENT/OSOBA UPOWAŻNIONA)